uploads/media/cg5anr2llkm6ctpvq8k0_category_ciqi1jtorrnitor90sjg.jpeg
uploads/media/cg5anr2llkm6ctpvq8k0_category_ciqi1m5orrnitor90skg.jpeg
uploads/media/cg5anr2llkm6ctpvq8k0_category_ciqi1n5orrnitor90sog.jpeg
uploads/media/cg5anr2llkm6ctpvq8k0_category_ciqi1jtorrnitor90sjg.jpeg

Strappy Pleated Top

Crafted from light, breathable fabric, showcases delicate pleats, providing a feminine and fluid silhouette. Its slender, adjustable straps ensure a perfect fit, while its versatile design allows for both casual and more refined styling
Màu sắc
Kích cỡ
XXL
Yêu cầu báo giá

Nếu bạn muốn tạo ra thiết kế của riêng bạn. Xin vui lòng bấm vào đây Gửi yêu cầu đặc biệt

  • Tùy chỉnh logo riêng (Số lượng tối thiểu 1 cái)
  • Bao bì tùy chỉnh (Số lượng tối thiểu 400 cái)
  • Tùy chỉnh đồ họa (Đặt hàng tối thiểu 10 chiếc)
  • Túi/hangtag/nhãn tùy chỉnh. (Số lượng tối thiểu 400 cái)