uploads/media/cg5anr2llkm6ctpvq8k0_category_ciqbf5db1hhdp8sj0tr0.jpeg
uploads/media/cg5anr2llkm6ctpvq8k0_category_ciqbf6tb1hhdp8sj0ts0.jpeg
uploads/media/cg5anr2llkm6ctpvq8k0_category_ciqbf8lb1hhdp8sj0tt0.jpeg
uploads/media/cg5anr2llkm6ctpvq8k0_category_ciqbfddb1hhdp8sj0tu0.jpeg
uploads/media/cg5anr2llkm6ctpvq8k0_category_ciqbf5db1hhdp8sj0tr0.jpeg

Poly Red Pattern Print Swimming Jammer

The swim shorts design, made from a stretchy polyester fabric, will be the most comfortable choice for beach activities, and the red pattern print on the sides makes the swimwear product not boring.
Màu sắc
Kích cỡ
XXL
Yêu cầu báo giá

Nếu bạn muốn tạo ra thiết kế của riêng bạn. Xin vui lòng bấm vào đây Gửi yêu cầu đặc biệt

  • Tùy chỉnh logo riêng (Số lượng tối thiểu 1 cái)
  • Bao bì tùy chỉnh (Số lượng tối thiểu 400 cái)
  • Tùy chỉnh đồ họa (Đặt hàng tối thiểu 10 chiếc)
  • Túi/hangtag/nhãn tùy chỉnh. (Số lượng tối thiểu 400 cái)