uploads/media/cg5anr2llkm6ctpvq8k0_category_ciqb3gtb1hhdp8sj0rl0.jpeg
uploads/media/cg5anr2llkm6ctpvq8k0_category_ciqb425b1hhdp8sj0rq0.jpeg
uploads/media/cg5anr2llkm6ctpvq8k0_category_ciqb435b1hhdp8sj0rr0.jpeg
uploads/media/cg5anr2llkm6ctpvq8k0_category_ciqb43tb1hhdp8sj0rs0.jpeg
uploads/media/cg5anr2llkm6ctpvq8k0_category_ciqb3gtb1hhdp8sj0rl0.jpeg

Poly Floral Swimming Short

The short and sweet full-coverage style comes in with a flower print in blue and yellow, with an elastane waist-band fitted for a sporty-chic vibe
Màu sắc
Kích cỡ
XXL
Yêu cầu báo giá

Nếu bạn muốn tạo ra thiết kế của riêng bạn. Xin vui lòng bấm vào đây Gửi yêu cầu đặc biệt

  • Tùy chỉnh logo riêng (Số lượng tối thiểu 1 cái)
  • Bao bì tùy chỉnh (Số lượng tối thiểu 400 cái)
  • Tùy chỉnh đồ họa (Đặt hàng tối thiểu 10 chiếc)
  • Túi/hangtag/nhãn tùy chỉnh. (Số lượng tối thiểu 400 cái)