uploads/media/cg5anr2llkm6ctpvq8k0_category_ciqdgvstq0u8gav5nuh0.jpeg
uploads/media/cg5anr2llkm6ctpvq8k0_category_ciqdh2ctq0u8gav5nui0.jpeg
uploads/media/cg5anr2llkm6ctpvq8k0_category_ciqdh44tq0u8gav5numg.jpeg
uploads/media/cg5anr2llkm6ctpvq8k0_category_ciqdh7stq0u8gav5nung.jpeg
uploads/media/cg5anr2llkm6ctpvq8k0_category_ciqdgvstq0u8gav5nuh0.jpeg

Half-zip Knit Sweater

Made from a premium blend of high-quality materials, our Half-Zip Knit Sweater offers a soft and cozy feel against your skin. The knitted fabric provides warmth and insulation, making it ideal for transitional seasons or layering during colder months. Its breathable construction ensures comfort throughout the day, allowing movement with ease
Màu sắc
Kích cỡ
XXL
Yêu cầu báo giá

Nếu bạn muốn tạo ra thiết kế của riêng bạn. Xin vui lòng bấm vào đây Gửi yêu cầu đặc biệt

  • Tùy chỉnh logo riêng (Số lượng tối thiểu 1 cái)
  • Bao bì tùy chỉnh (Số lượng tối thiểu 400 cái)
  • Tùy chỉnh đồ họa (Đặt hàng tối thiểu 10 chiếc)
  • Túi/hangtag/nhãn tùy chỉnh. (Số lượng tối thiểu 400 cái)