uploads/media/cg5anr2llkm6ctpvq8k0_category_ciqc981dbgeapa7oq6fg.jpeg
uploads/media/cg5anr2llkm6ctpvq8k0_category_ciqc981dbgeapa7oq6fg.jpeg

Flare Jeans

Made from high-quality denim fabric, ensuring durability and comfort throughout the day. The fabric composition provides a slight stretch, allowing for ease of movement without compromising on style. The jeans feature a mid-rise waist, sitting comfortably at the hips and providing a flattering fit for various body types.
Màu sắc
Kích cỡ
XXL
Yêu cầu báo giá

Nếu bạn muốn tạo ra thiết kế của riêng bạn. Xin vui lòng bấm vào đây Gửi yêu cầu đặc biệt

  • Tùy chỉnh logo riêng (Số lượng tối thiểu 1 cái)
  • Bao bì tùy chỉnh (Số lượng tối thiểu 400 cái)
  • Tùy chỉnh đồ họa (Đặt hàng tối thiểu 10 chiếc)
  • Túi/hangtag/nhãn tùy chỉnh. (Số lượng tối thiểu 400 cái)