uploads/media/cg5anr2llkm6ctpvq8k0_category_ciqbnt5b1hhdp8sj10n0.jpeg
uploads/media/cg5anr2llkm6ctpvq8k0_category_ciqbnt5b1hhdp8sj10n0.jpeg

Denim Side-slit Skirt

Made from high-quality denim fabric that is both durable and soft, ensuring a comfortable fit and long-lasting wear. The fabric has been carefully selected to provide the perfect balance of stretch and structure, allowing for ease of movement while maintaining its shape.
Màu sắc
Kích cỡ
XXL
Yêu cầu báo giá

Nếu bạn muốn tạo ra thiết kế của riêng bạn. Xin vui lòng bấm vào đây Gửi yêu cầu đặc biệt

  • Tùy chỉnh logo riêng (Số lượng tối thiểu 1 cái)
  • Bao bì tùy chỉnh (Số lượng tối thiểu 400 cái)
  • Tùy chỉnh đồ họa (Đặt hàng tối thiểu 10 chiếc)
  • Túi/hangtag/nhãn tùy chỉnh. (Số lượng tối thiểu 400 cái)