uploads/media/cg5anr2llkm6ctpvq8k0_category_ciqfopn6dm6mrf98icug.jpeg
uploads/media/cg5anr2llkm6ctpvq8k0_category_ciqfor76dm6mrf98icvg.jpeg
uploads/media/cg5anr2llkm6ctpvq8k0_category_ciqforv6dm6mrf98id0g.jpeg
uploads/media/cg5anr2llkm6ctpvq8k0_category_ciqfopn6dm6mrf98icug.jpeg

Cotton Belted Pants

The pants with ankle length. The highlight is the bow belt, creating an elegant and feminine feel for the outfit.
Màu sắc
Kích cỡ
XXL
Yêu cầu báo giá

Nếu bạn muốn tạo ra thiết kế của riêng bạn. Xin vui lòng bấm vào đây Gửi yêu cầu đặc biệt

  • Tùy chỉnh logo riêng (Số lượng tối thiểu 1 cái)
  • Bao bì tùy chỉnh (Số lượng tối thiểu 400 cái)
  • Tùy chỉnh đồ họa (Đặt hàng tối thiểu 10 chiếc)
  • Túi/hangtag/nhãn tùy chỉnh. (Số lượng tối thiểu 400 cái)