uploads/media/cg5anr2llkm6ctpvq8k0_category_ciqc3nd44nbun3q8m2e0.jpeg
uploads/media/cg5anr2llkm6ctpvq8k0_category_ciqc3nd44nbun3q8m2e0.jpeg

Collarless Denim Jacket

The collarless design sets this crop top apart, giving it a unique and modern twist. It offers a clean and minimalist look that exudes effortless sophistication. Made from high-quality denim fabric, it provides both durability and comfort, ensuring that you can enjoy wearing it for hours on end.
Màu sắc
Kích cỡ
XXL
Yêu cầu báo giá

Nếu bạn muốn tạo ra thiết kế của riêng bạn. Xin vui lòng bấm vào đây Gửi yêu cầu đặc biệt

  • Tùy chỉnh logo riêng (Số lượng tối thiểu 1 cái)
  • Bao bì tùy chỉnh (Số lượng tối thiểu 400 cái)
  • Tùy chỉnh đồ họa (Đặt hàng tối thiểu 10 chiếc)
  • Túi/hangtag/nhãn tùy chỉnh. (Số lượng tối thiểu 400 cái)