uploads/media/cg5anr2llkm6ctpvq8k0_category_ciqi35torrnitor90tj0.jpeg
uploads/media/cg5anr2llkm6ctpvq8k0_category_ciqi3b5orrnitor90tk0.jpeg
uploads/media/cg5anr2llkm6ctpvq8k0_category_ciqi35torrnitor90tj0.jpeg

Asymmetrical Cut-out Dress

Crafted with meticulous attention to detail, this dress boasts a unique and eye-catching asymmetrical cut-out feature that sets it apart from ordinary dresses. The cut-outs adds an element of allure, revealing just the right amount of skin while maintaining an air of sophistication.
Màu sắc
Kích cỡ
XXL
Yêu cầu báo giá

Nếu bạn muốn tạo ra thiết kế của riêng bạn. Xin vui lòng bấm vào đây Gửi yêu cầu đặc biệt

  • Tùy chỉnh logo riêng (Số lượng tối thiểu 1 cái)
  • Bao bì tùy chỉnh (Số lượng tối thiểu 400 cái)
  • Tùy chỉnh đồ họa (Đặt hàng tối thiểu 10 chiếc)
  • Túi/hangtag/nhãn tùy chỉnh. (Số lượng tối thiểu 400 cái)